Zemljišno-knjižno pravo

Nekretnine i pravne usluge povezane s njima, bilo da se radi o kupnji, bilo prodaji. Pomažemo vam i osiguravamo da se cijeli postupak provede prema planu i sigurno za vas. Suradnja sa ovlaštenim geodetskim uredima se podrazumijeva.

Sigurno i plansko provođenje usluga povezanih s nekretninama

Cjelovite pravne usluge vezane uz sve postupke koji uključuju nekretnine.

Status i legalnost

Provjere statusa nekretnina u zemljišnim knjigama i katastru te provjere statusa legalnosti nekretnina, vlasničkopravnih odnosa i stanja moguće upisanih tereta.

Uknjižba vlasnika

Zastupamo vlasnike u postupku uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

Utvrđenje prava vlasništva

Zastupamo vlasnike i u pojedinačnim zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima i u sudskim postupcima utvrđenja prava vlasništva.

Izrada ugovora

Savjetujemo kupce i prodavatelje u transakcijama s nekretninama i pružamo usluge izrade ugovora o kupoprodaji.

Savjetovanje i ishođenje

Savjetovanje vlasnika oko načina uređenja stanja u zemljišnim knjigama i ishođenja pozitivnih zabilježbi legalnosti objekata upisanih u njima.

Druga područja prava